پیوند زندگی

پیوند زندگی

पैकेज:
com.lifelink
डाउनलोड:
10K
आकार:
5.4 MB
Android आवश्यक है:
4.2 और बाद वाले वर्शन
अपडेट किया गया:
23 अप्रैल 2019
154
नवीनतम संस्करण:
1.8.5
सभी संस्करण
आयु:
16+
निःशुल्क डाउनलोड

اپ موبای پیوند زندگی درگاهی به منظور کمک به سنّت پسندیده ی ازدواج بر اساس طرح و الگوی ازدواج الکتروسنّتی و با هدف اصلی ایجاد یک کانال ارتباطی برای معرفی ایرانیان خارج از کشور که به دلیل پراکندگی و عدم ارتباط مجبور به انتخاب همسر از بین سایر ملل و گاها ادیان دیگر شده، قدم به عرصه خدمت گذارده است.

Comments